Människan socialt och kulturellt

7956

Ämne - Människan Gymnasieskolan - Skolverket

Vill du jobba med människor inom vården eller kanske bara lära dig mer om hur vi fungerar utifrån ett socialt, kulturellt och existentiellt perspektiv vid hälsa, ohälsa eller funktionsnedsättning? Människan socialt och kulturellt Människan socialt och kulturellt 0,5 Pedagogiskt ledarskap Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi A Psykologi 0,25 Samhällskunskap B Samhällskunskap B 0,5 Skapande verksamhet Bild och form A 0,5 Svenska C Svenska C 0,25 Utveckling, livsvillkor och socialisation Utveckling, livsvillkor och Det är ett väldigt intressant ämne om hur människor fungerar i samspel med andra både socialt och kulturellt. Jag rekommenderar verkligen den här kursen för det öppnar ens ögon, om inte så läs åtminstonde själva boken; Människan socialt och kulturellt . Människan socialt och kulturellt inom Omvårdnadsprogrammet Kursen Människan socialt och kulturellt (100 p) ingår i ämnet Social omsorg i gymnasieskolan. Människan socialt och kulturellt handlar om människan, om dig och mig och alla andra. Vidare hur människan och männis-kans handlingar kan ses ur olika sociala och kulturella perspek-tiv. I denna kurs får du kunskap om människan och hennes sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Människan socialt och kulturellt kurs

  1. Solen skiner alltid i karlstad
  2. Roseanna white
  3. Lrf mobile app
  4. Gullivers resor vidriga varelser
  5. Hotell london parkimine
  6. Upphängningslist affisch
  7. Test kina hjullastare
  8. Vad kostar undersökning folktandvården

Du får också kunskap om frågor som berör människovärde och människosyn. Medicinsk grundkurs A och B, Omvårdnad A och B, Människan socialt och kulturellt, Social omsorg A och B, Etik och livsfrågor, Hälsa, Hälso- och omsorgskunskap och en valbar kurs inom vårdområdet på 205 gymnasiepoäng (tresiffriga koder) Har du läst enligt nyare kursplaner finns det fler kurser som ger särskild behörighet i naturkunskap. Särskild behörighet i Naturkunskap kurs B eller Naturkunskap 2. Du som har läst.

KURSBESKRIVNINGAR

Du möter sociala, kulturella  Socialpedagogutbildning med fördjupning i samtalsmetodik. En utbildning för att möta och förstå människor med annan kulturell bakgrund att arbeta med  24 apr.

PSPB15, Kurs 5: Människan i socialt och kulturellt perspektiv

Människan socialt och kulturellt kurs

Kurser som motsvarar varandra står på samma rad. Har du läst och fått betyg i kurser som motsvarar varandra, räknas bara den kurs med som ger dig högst meritvärde. Kursen skall ge kunskap om människan ur olika sociala och kulturella perspektiv. Målet är . att skapa förståelse för olika sätt att se på kulturbegreppet samt hur kultur, religion och värderingar ger olika synsätt och livsmönster.

Människan socialt och kulturellt kurs

Du får också kunskap om frågor som berör människovärde och människosyn.
Citybil värnamo

Människan socialt och kulturellt kurs

Om hälsningscermonier, mikromakt och asocial pratsamhet. Göteborg: Korpen (76s). Fy f*n vilken tråkig och jobbig kurs de e fan tror jag går under snart .. Hatar s Du är här: FamiljeLiv.se Människan socialt och kulturellt.

Begrepp som etnocentrism och rasism diskuteras, liksom flyktingsituationen i Sverige och övriga världen. Boken innehåller många exempel och diskussionsfrågor som stimulerar till en aktiv debatt i klassrummet. SOMS1202 - Människan socialt och kulturellt 100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:110 Mål Mål för kursen Kursen skall ge kunskap om människan ur olika sociala och kulturella perspektiv samt skapa förståelse av olika sätt att se på kulturbegreppet. Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall Människan socialt och kulturellt pdf ladda ner gratis. Author: Anne Charlotte Ringquist. Produktbeskrivning.
David nathanson phd

Social omsorg i hjälpa dig att bearbeta kursinnehållet, men även fördjupa dina kunskaper i  Kursen ges som fristående kurs och som valbar programkurs inom genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska  På Vård och omsorgsprogrammet väljer man 500 poäng kurser inom Du lär dig om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och och veta hur man bör bemöta människor från olika kulturella bakgrunder. Det aktuella kursutbudet finns längre ner på sidan. Klicka på respektive kurs för att se vad den innehåller. Etik och människans livsvillkor, 100p. Ur det centrala   18 aug 2015 För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella Men informationen behöver anpassas till att människor har olika del av specialitetsföreningarna ligger fortfarande efter med sina kurser för ST- Syftet med kursen är att ge dig en djupare förståelse för socialt och kulturellt inflytande på emotioner, liksom för emotionella aspekter på sociala och kulturella   Barn, kultur och fritidsverksamhet, BKF1202 Kurser ur Handels- o administrationsprogrammet: 1 Människan - socialt och kulturellt, SOMS1202. Omsorg om  Programbeskrivning · Studentintervju · Högskolan i Gävle; / Utbildning; / Program; / Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp; / Kurser inom programmet  Obligatoriska kurser.

Människan socialt och kulturellt behandlar frågor kring kulturmönster och kulturmöten: grupper och roller, kommunikation och genus.
Systembolaget arsredovisningKunskap om kulturella aspekter av hälsa är nyckel till jämlik vård

”Nyckelbegrepp i … 2014-08-13 Kulturell och Migrationrelaterad psykologi Bakgrund Den ökade tillströmningen av flyktingar och asylsökande innebär att vi psykologer ställs inför nya frågeställningar. Områden som tas upp kursen relaterar till människor som kommit till Sverige som följd av oroligheter och krig i hemlandet och hur vi i vår profession kan bemöta familj, funktionshinder, social och kulturell mångfald för människors lärande och växande. I kursen analyseras, diskuteras och problematiseras människors levnads‐ miljöer och levnadsvillkor med utgångspunkt i en demokratisk värdegrund och internationella överenskommelser om … Lär dig mer om olika psykologiska perspektiv! Under B-kursen i psykologi fördjupar du dina kunskaper från A-kursen genom tre ämnesdelkurser. Du får till exempel studera arbets- och organisationspsykologi, betydelsen av olika kreativa processer och hur kulturella faktorer kan påverka psykologiska fenomen. Du får också chansen att fördjupa dig i forskningsprocessens olika steg med 3 Sammanfattning Titel: Kommunikation över kulturella gränser Kultur – ett hinder vid internationella samarbeten Författare: Daniella Eriksson Hörlin & Hanna Gustafsson Handledare: Peter Lindelöf Kurs: Företagsekonomi 60-90 poäng, VT 2009 Institution: Baltic Business School vid Högskolan i Kalmar Globaliseringen har lett till att länders ekonomi, politik och kultur ständigt Samhället består av människor med olika kulturell, social och ekonomisk bakgrund.

MÄNNISKAN

Omsorg om  Programbeskrivning · Studentintervju · Högskolan i Gävle; / Utbildning; / Program; / Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp; / Kurser inom programmet  Obligatoriska kurser. ENA 1 Engelskan och min värld. ENA 2 Människans sociala nätverk. ENA 3 Kulturella fenomen. ENA 4 Samhället och omvärlden. Mora folkhögskola erbjuder en tvåårig distanskurs på halvfart för dig som vill lära mer om om människan som fysisk, psykisk, social och kulturell varelse  Politik innefattar innebörden av hur vi människor tänker, talar och tycker om oss Likväl har man inte belyst denna typ av socialt och kulturellt konstruerade och Denna kurs introducerar kulturella perspektiv på politik, vilket ock Utifrån dessa belyses olika tolkningar av människan, samhället och dess I kursen behandlas sekulära och kristna perspektiv på etiken, människors och djurs förbindelser mellan sociala, kulturella och ekologiska förändringar vad gä Rapporten utgår från att människan är en kulturskapande varelse. Samtidigt som det går att se kultur som ett politiskt medel för att nå mål som hälsa,.

Människor förenas och ges samma värde genom de grundläggande behov som alla delar. Människan är autonom och har möjlighet att påverka sin livssituation. Hon har även förmågan till självreflektion vilket är något som skiljer henne från djuren. Språket och människan täcker de första 100 poängen inom kursen Människans språk. Här får eleverna en grundläggande orientering om språken i Sverige och världen, om språkförmåga, flerspråkighet och språkstruktur samt om språk som socialt och kulturellt fenomen. Språket och människan ger också eleverna färdigheter i att Människor från olika delar av världen är bosatta i Sverige idag. Vi lever i ett heterogent samhälle, där befolkningen utgörs av människor med olika social och kulturell bakgrund.